Etui gratis

Regulamin

Regulamin sprzedaży i świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO)

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży produktów przez Złoto Renu Iwona Wajda, z siedzibą w Woli Rzędzińskiej, przy ulicy Jodłówka-Wałki 58A,  NIP 8732917765, Regon 360468313.
 2. Regulamin określa zasady przetwarzania danych osobowych Klientów oraz warunki korzystania z serwisu internetowego www.zlotorenu.pl
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną oraz sprzedaż produktów są dostępne dla osób fizycznych, będących Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego oraz dla przedsiębiorców.
 4. Regulamin jest integralną częścią każdej oferty i umowy zawieranej z Klientem.

II. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną polega na udostępnianiu Klientowi informacji o produktach i usługach oraz umożliwienie dokonania zakupu produktów lub skorzystania z usług przez serwis internetowy www.zlotorenu.pl.
 2. Klient może dokonać zakupu lub skorzystać z usługi po wcześniejszym zarejestrowaniu się w serwisie lub bez rejestracji, poprzez wypełnienie formularza zamówienia.
 3. Ceny produktów zawarte na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 4. Złoto Renu Iwona Wajda zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów i usług bez wcześniejszego powiadomienia Klienta. Zmiany cen nie dotyczą zamówień, które zostały już złożone przez Klienta i zostały potwierdzone przez Złoto Renu Iwona Wajda.

III. Warunki płatności

 1. Klient może dokonać płatności za produkty i usługi w następujący sposób: - Płatność przy odbiorze- za pobraniem u dostawcy (dotyczy zamówień wysąnych na terneie Polski) -Płatność z wykorzystaniem serwisu DotPay - Płatnośc przelewem tradycyjnym- wpłana bezposrednio na konto firmowe Złoto Renu Iwona Wajda o numerze 05 1090 1838 0000 0001 3001 9256 (Bank Santander).
 2. W przypadku dokonania płatności przelewem, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia.
 3. W przypadku nieuregulowania należności w terminie, Złoto Renu Iwona Wajda zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

IV. Warunki dostawy

 1. Dostawa produktów jest realizowana na terytorium Polski.
 2. Koszt dostawy jest określony w cenniku dostaw www.zlotorenu.pl i zależy od wybranego sposobu dostawy oraz miejsca dostawy.
 3. Czas dostawy produktów wynosi 2-5 dni roboczych.
 4. Złoto Renu Iwona Wajda zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o ewentualnych opóźnieniach w dostawie.

V. Reklamacje i zwroty

 1. Reklamacje dotyczące jakości produktów lub niezgodności towaru z zamówieniem należy zgłaszać w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu.
 2. Zwrot produktów jest możliwy w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu, bez podania przyczyny.
 3. Warunkiem zwrotu jest zachowanie oryginalnego opakowania i stanu produktu.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Złoto Renu Iwona Wajda zobowiązuje się do ochrony prywatności i danych osobowych swoich Klientów i przestrzegania przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018 roku (RODO). 2. Dane osobowe Klientów są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz w celach marketingowych Złoto Renu Iwona Wajda, z zachowaniem wszelkich wymaganych zabezpieczeń.
 2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usuwania.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.zlotorenu.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Złoto Renu Iwona Wajda a Klientem będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Złoto Renu Iwona Wajda.

VIII. Zmiany regulaminu

 1. Złoto Renu Iwona Wajda zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o ile nie naruszają one praw nabytych Klientów.
 2. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.zlotorenu.pl.
 3. Klient jest zobowiązany do regularnego sprawdzania regulaminu w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

IX. Kontakt z Złoto Renu Iwona Wajda

 1. W sprawach związanych z regulaminem, zamówieniami oraz świadczonymi usługami Klient może skontaktować się z Złoto Renu Iwona Wajda za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@zlotorenu.pl, telefonicznie pod numerem 503310031 lub pisemnie na adres Złoto Renu Iwona Wajda, 33-150 Jodłówka-Wałki 58A.
 2. Złoto Renu Iwona Wajda zobowiązuje się do rozpatrzenia każdego zgłoszenia Klienta w terminie 14 dni od jego otrzymania.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 13.02.2023.

Z poważaniem,

Złoto Renu Iwona Wajda

Nasza filozofia

Kolczyki zaprojektowane dla bezpieczeństwa   i komfortu Twojego dziecka

Odkryj