Etui gratis

Odstąpienie od umowy

REGULAMIN ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu.

  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien informować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. wysłanego pocztą elektroniczną na adres info@zlotorenu.pl, pisemnego oświadczenia wysłanego na adres siedziby Sprzedawcy bądź telefonicznie pod numer 503310031).

  3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

  4. Zwrot płatności dokonywany jest przelewem na wskazane przez Konsumenta konto bankowe lub na jego rachunek płatniczy.

  5. Zwracana biżuteria powinna być kompletna, nieużywana i w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w jakim została dostarczona.

  6. Zwrot następuje na koszt Konsumenta.

  7. Rezygnacja z zakupu nie jest możliwa w przypadku biżuterii zamówionej na indywidualne zamówienie Konsumenta.

  8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia biżuterii w trakcie transportu, Konsument powinien odmówić jej przyjęcia i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

  9. Niniejszy regulamin odstąpienia od umowy obowiązuje od dnia 13.02.2023.

Nasza filozofia

Kolczyki zaprojektowane dla bezpieczeństwa   i komfortu Twojego dziecka

Odkryj